Simon-Daniel

Simon-Daniel

Acteur | stem Simon brommer Simon is acteur, voice-over en theatermaker met een uitgesproken, vaak komische mimiek en persoonlijkheid. Thuisbasis: Amsterdam. Sinds zijn afstuderen aan de Frank Sanders’ Akademie speelt hij in en regisseert hij musical- en...